Diyanet İşleri Başkanlığınca Yapılan sınavların Soru ve Cevapları


Personelimizden veya dışardan,Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılacak Yeterlik,Yurtdışı,Hac ve Görevde Yükselme,Seviye belirleme vb.sınavlara katılacak adaylara yardımcı olmak amacıyla,daha önce Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan benzeri sınavlarda çıkan soruları ve cevapları,yeni sınava katılacak adayların istifadesine sunuyoruz.Diyanet İşleri Başkanlığınca daha önce yapılan sınavların soru ve cevaplarına aşağıdaki linkleri tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar dileriz.

Sınav Soru ve Cevapları

A-SAĞLIK

1- 2008 yılı sağlık soru ve cevapları

http://www.memurlar.net/common/news/documents/110614/a_saglik.pdf

2- 2009 yılı

http://www.mumsema.com/misafir-sorulari/172099-2009-yili-saglik-personeli-hac-sorular.html

3-2010

4-2011

5-2012

6-2013

http://www.personelsaglik.com.tr/images/dosyalarim/a_kitapcigi_soru_cevap2013.pdf

MBSTS, HAC, YETERLİK, YURTDIŞI, İHTİSAS, SAĞLIK vb. konulardaki sınavların SORU ve CEVAP dosyalarını burada bulabilirsiniz


http://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2012/soru/9353_11mart2012_diyanet_2012_3_13_14_1_1.zip

HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİSAS KURSU  GİRİŞ SINAVI  2012

1- 2011 Yılı İhtisas Kursu Giriş Yazılı Sınavı Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı - 30.05.2011

A KİTAPÇIĞI   gov.tr/turkish/dok/2011_ihtisas_Giris_Sinavi_A.pdf

B KİTAPÇIĞI.gov.tr/turkish/dok/2011_ihtisas_Giris_Sinavi_B.pdf

CEVAP ANAHTARI.gov.tr/turkish/dok/2011_Giris_Sinavi%20_A-B_Cevap_Anahtari.pdf

2- 19 Mart 2011 Tarihli Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlik Sınavı Soru ve Cevapları

Stajer Vaizlik  

Stajiyer Kuran Kursu Öğreticisi

İmam Hatip

MuezzinKayyum

Nakil

Hac Görevlendirmesi

Yurt Dışı Görevlendirmesi

Hac Görevlendirmesi - Yurt Dışı Görevlendirmesi

2011 Yılı Sağlık Personeli Test Sınavı Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlar

_A_Kitapçığı  Soru ve Cevapalrı

__B_Kitapçığı Soru ve Cevapları

2010 Yılı Hac Organizasyonunda Görevlendirilecek Sağlık Personeli Test Sınavı Soru ve Cevapları
A.KİTAPÇIĞI
 
 
B KİTAPÇIĞI

1 3 Haziran 2010 Tarihinde Yapılan İhtisas Kursu Giriş Yazılı Sınavı (A) ve (B) Soru Kitapçığı

A KİTAPÇIĞI
B KİTAPÇIĞI/ihtisas_kursu_2010_ kitapcik_b.pdf

18 Nisan 2010 Tarihli Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Mesleki Bilgiler Sınavı Soru Ve Cevapları
A KİTAPÇIĞI

B KİTAPÇIĞI
****18.10.2009 tarihinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Sınav Soru ve Cevapları


http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/Diyanet-Isleri-Baskanligi-Duyuru-3841.aspx

 
**** 10.05.2009 Tarihinde Yapılan Yurtdışı Din Görevlisi Mesleki Ehliyet Yazılı Test Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı

A SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI
B SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI
2007 YILI YURTDIŞI SORULARI
http://www.odemismuftulugu.gov.tr/dosyalar/yurtdisi_2007.pdf

**** 2009 Yılı Mesleki Yeterlik Soruları ve cevapları
SORULAR http://www.odemismuftulugu.gov.tr/dosyalar/DIYANET%20A%20GRUBU%20SORULAR.pdf
CEVAPLAR http://www.odemismuftulugu.gov.tr/dosyalar/DIYANET%20A%20GRUBU%20CEVAP%20ANAHTAR.pdf

2006 YILI YURTDIŞI SORULARI
http://www.odemismuftulugu.gov.tr/dosyalar/yurtdisi_2006.pdf

****
Hizmet İçi Eğitim İhtisas Kursuna Kursiyer Seçimi İçin 28 Haziran 2009 Tarihinde Yapılan Yazılı Sınavın Soru ve Cevapları - 01.07.2009

http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dinegitimi/DOKUMAN/01072009.pdf

*** 11.10.2008 Tarihinde Yapılan GYS ve UDS Sınav Soruları
HAC SINAVI SORU VE CEVAPLARI
2009 YILI HAC SORU ve CEVAPLARI
A KİTAPÇIĞI ://www.odemismuftulugu.gov.tr/dosyalar/A_Kitap_2009.pdf
B KİTAPÇIĞI http://www.odemismuftulugu.gov.tr/dosyalar/B_Kitap_2009.pdf
2008 YILI HAC SORU ve CEVAPLARI
A KİTAPÇIĞI http://www.odemismuftulugu.gov.tr/dosyalar/A_KITAP_2008.pdf

2008 yılı Hac sınav soru ve cevapları (Sağlık personeli)


2007 YILI HAC SORU ve CEVAPLARI  


2006 YILI HAC SORU ve CEVAPLARI


2005 YILI HAC SORU  ve CEVAPLARI

MÜFTÜMÜZ
İlçe Müftüsü
Durmuş Ali ÇETMİ
Bir Âyet-Bir Hadis

Bir Ayet

“Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar.

Mü'minûn, 23/1-5

 

Bir Hadis

“Zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğuyladır.”Buhari, Rikak 15
Veda Hutbesi
Veda Hutbesi
Bismillahirrahmanirrahim

EY İNSANLAR!

Sözümü iyi dinleyiniz.Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğiz.
İNSANLAR!

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur.


ASHABIM!

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlıyarak muhafaza etmiş olur.


ASHABIM!

Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahilliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz deAbdulmuttalib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir.

ASHABIM!

Cahilliyet devrinde güdülen kan dâvâları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu (amcazadem) Rebia'nın kan davasıdır.


İNSANLAR!

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyet kurmak gücünü ebedi suretle kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız!

İNSANLAR!


Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzeridne hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki
hakkınız, onların, aile yuvasını, hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe döğüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.


MÜ'MİNLER!


Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah Kitabı Kur'andır.
MÜ'MİNLER!
Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslümanın kardeşidir, böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisine vermiş olsun...


ASHABIM!

Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

İNSANLAR!

Allah Teala her hak sahibine hakkını (Kur'an'da) vermiştir. Varise vasiyet etmeğe lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başka bir soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün müslümanların ilencine uğrasın! Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne tevbelerini, ne de adalet ve şahadetlerini kabul eder.

İNSANLAR!

Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O'na en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arap olmayana -Allah saygısı ölçüsünden başka- bir üstünlüğü yoktur.
İNSANLAR!
Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?

"-Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şahadet ederiz." (Bunun üzerine Resûl-i Ekrem mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu.)

Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!
ANKETLER
Yazılım & Tasarım : Mahmut ÖZDEMİR
Copyright © 2009 T.C. Hekimhan Müftülüğü.
Sitemizdeki içerikler bilgilendirme amaçlıdır ve resmi nitelik taşımamaktadır.Sitemizdeki resim ve yazıların her hakkı saklıdır